Mapa

E-mail

Základné informácie o našej spoločnosti

Obchodné meno: DOMINO akciová spoločnosť Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Základné imanie: 579 620,00 EUR
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Telefón: 041- 724 82 00
Fax: 041- 724 82 00
WWW: http://www.domino-za.sk
Identifikačné číslo(IČO): 00598054
Daňové registračné číslo(DIČ): 2020445141
Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH): SK2020445141
Dátum vzniku spoločnosti: 01.09.1989
   

Základná charakteristika spoločnosti

Domino,akciová spoločnosť Žilina bola založená / ustanovujúcim valným zhromaždením/ 25.07.1989 a zapísaná do podnikového registra 01.09.1989. Spoločnosť je zameraná na prenájom vlastných nehnuteľností , a síce kancelárskych, obchodných a skladových priestorov.Vzhľadom na svoju situačne výhodnú polohu ponúkame na prenájom aj strešné priestory, vhodné na umiestnenie technologických zariadení telekomunikačných spoločností.

 

Predmet podnikania

* prenájom nebytových priestorov
* poradenská činnosť /metodika účtovníctva/