Mapa

E-mail

Ekonomické a účtovné poradenstvo

Zodpovedný pracovník: Ing. Pavol Morávek - auditor
(Auditorské číslo 63)
Telefón: 041 - 724 43 10, 724 82 00
Fax: 041 - 724 82 00
E-mail: info@domino-za.sk
Účtovné poradenstvo a služby

Základ účtovného poradenstva tvorí Metodická činnosť v oblasti informačnej sústavy podnikov.
Tieto služby budú poskytované záujemcom rôznych odvetví podľa zaslaných objednávok v tomto rozsahu:
* komplexná metodická činnosť a zasielanie metodických informácií a.s. DOMINO
* čiastočná metodická činnosť a zasielanie metodických informácií a.s. DOMINO
* zasielanie metodických informácií a.s. DOMINO

DOMINO, a.s. ponúka organizáciám a firmám v tomto roku zasielanie Metodických informácií z oblasti účtovníctva, finančných a daňových predpisov aj s prípadným poradenstvom.
Cena: 51,78 EUR pri štvrťročnej fakturácii vrátane DPH
Tieto služby zabezpečujeme rôznym organizáciám už niekoľko rokov.