Mapa

E-mail

Prenájom priestorov

DOMINO,a.s. Žilina je vlastníkom kancelárskych, skladových a obchodných priestorov umiestnených na ulici Dolné Rudiny 1 v širšom centre mesta.Areál spoločnosti disponuje vlastným parkoviskom, 24h stálou službou, reštauráciou s možnosťou firemného stravovania.

Celková plocha týchto priestorov predstavuje 6 000 m².

Priestory ponúkame na prenájom za výhodných podmienok v tomto rozsahu:
a/ kancelárske priestory - cena prenájmu je závislá od typu a počtu obsadených m2,
    začína od 5,-€/m2/mesiac vrátane energií
b/ obchodné priestory - cena prenájmu je závislá od počtu obsadených m2,
    začína od 4,17€/m2/mesiac vrátane energií
c/ skladové priestory – cena prenájmu je závislá od typu priestoru, začína od 1,66€/m2/mesiac
d/ strešné priestory na umiestnenie technologických zariadení - cena dohodou
e/ reklamná plocha na fasáde budovy – cena dohodou

Domino

Domino

Domino